شرایط خرید اقساطی

  پرداخت 25% مبلغ کالا بصورت نقد

 ارائه 3 فقره چک ماهیانه بابت الباقی

 حضور فرد صاحب حساب + اصل و کپی کارت ملی

پرینت 3 ماهه فقط از گردش چک ها + مهر تایید بانک

اصل و کپی اجاره نامه و یا سند ملک که بنام صاحب حساب باشد


⚠️ نکته مهم :

🔸 با توجه به زمان اداری بانک ها برای استعلام حساب ، جهت خرید اقساطی از ساعت 10 صبح الی   14 مراجعه نمایید. ( در غیر اینصورت پرونده تکمیل و تحویل کالا به روز بعد موکول می شود.)

🔸 بیمه طلایی پارسیان برای کالاهای که بصورت اقساط خریداری می شوند الزامی بوده و قیمت پایه با احتساب قیمت نقد کالا به علاوه مبلغ بیمه محاسبه می گردد.

🔸 منظور از پرینت حساب گردش چک های آن حساب می باشد. در صورتیکه در پرینت حساب گردشی از چک ها رویت نشود، باید پرینت شش ماهه و یا حتی یک ساله ارائه گردد.